Osada Czorsztyn

Obsadzenie skarp pod dużym nachyleniem odpowiednie rozmieszczenie roslinności  brak zdj. z powodu opadu deszczu zostaną dodane latem 1016