Taras deska kompozytowa

Przerobienie tarasu, przycięcie a także dosadzenie roslin